آیا شغلتو دوست داری

آیا شغلتو دوست داری

آیا شغلتو دوست داری ، ما یه تست جذاب برای شما قرار دادیم که ببینید چقدر به کارتون علاقه دارید با راز ثروت همراه باشید. تست علاقه به شغل

۱٫ انگیزه‌تان‌ از کار کردن‌ چیست‌؟

۲به‌ خاطر خشنودی‌ و رضایت‌ خاطر خودم‌ و درعین‌ حال‌ پول‌

۰ به‌ خاطر پول‌

۱ به‌ خاطر پول‌ و در عین‌ به‌ خاطر این‌ که‌ کاری‌انجام‌ داده‌ باشم‌

 

 

۲٫ هر چند وقت‌ یک‌ بار برای‌ یافتن‌ شغلی‌ جدید،خواه‌ در رابطه‌ با کار فعلی‌ تان‌ یا کارهای‌ دیگر، فرم‌ پرمی‌کنید؟

 

۲ کمتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

۰ بیشتر از دو مرتبه‌ در سال‌

 

۱ دو مرتبه‌ در سال‌

 

 

۳٫ کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر، بهتر از همه‌ فلسفه‌شما را از کار توصیف‌ می‌کند؟

 

۲ کار به‌ منزله‌ تفریح‌ و سرگرمی‌ است‌

 

۰ کار بخشی‌ از زحمت‌های‌ و مشقت‌های‌ زندگی‌محسوب‌ می‌شود

 

۱ کار وسیله‌ امرار معاش‌ و گذران‌ زندگی‌ به‌حساب‌ می‌آید

 

 

۴٫ رابطه‌تان‌ با همکارانتان‌ چگونه‌ است‌؟

 

۲ آنها دوستان‌ و همکارانم‌ محسوب‌ می‌شوند

 

۰ تحملشان‌ را ندارم‌

 

۱ رفتاری‌ میانه‌ حال‌ و متوسط با آنها دارم‌

 

 

۵٫ در پایان‌ وقت‌ اداری‌، متوجه‌ می‌شوید که‌کاری‌ ناتمام‌ در دست‌ دارید. چه‌ می‌کنید؟

 

۲ آن‌ کار را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، خواه‌ به‌ عنوان‌اضافه‌ کاری‌ پولی‌ بابت‌ آن‌ به‌ من‌ بدهند یا نه‌

 

۰ به‌ خانه‌ می‌روم‌ و صبح‌ روز بعد در محل‌ کارم‌،آن‌ را به‌ پایان‌ می‌رسانم‌

 

۱ کار را همان‌ روز به‌ پایان‌ می‌رسانم‌، ولی‌ فورادرخواست‌ حقوق‌ اضافه‌کاری‌ می‌کنم‌

 

۶٫ ارتباط تان‌ با رئیس‌تان‌ چگونه‌ است‌؟

 

۲ خودم‌ رئیس‌ هستم‌

 

۰ چندان‌ تعریفی‌ ندارد

 

۱ رضایت‌ بخش‌ است‌

 

 

۷٫ بعد از پشت‌ سر گذاشتن‌ روزجمعه‌، شنبه‌ صبح‌ که‌ از خواب‌ برمی‌خیزید، چه‌ فکری‌ در سر دارید؟

 

۲ زودتر از همیشه‌ از خواب‌ برمی‌خیزم‌ و به‌ مرور اتفاقات‌ هفته‌ گذشته‌می‌پردازم‌

 

۰ در تمام‌ طول‌ هفته‌، از فرارسیدن‌ چنین‌ روزی‌ وحشت‌ داشتم‌

 

۱ آه‌، بسیار خوب‌، اول‌ هفته‌ فرارسیده‌ و چند روز پر مشغله‌ و گرفتاری‌در پیش‌ رو دارم‌، پس‌ مجبورم‌ به‌ آن‌ تن‌در دهم‌

 

 

۸٫ کارتان‌ را تا چه‌ حد رضایت‌مندانه‌ تخمین‌می‌زنید؟

 

۲ از کارم‌ راضی‌ هستم‌ و از انجامش‌ لذت‌ می‌برم‌

 

۰ کار برایم‌ خیلی‌ معمولی‌ و پیش‌ پا افتاده‌محسوب‌ می‌شود

 

۱ کارم‌ می‌توانست‌ جالب‌تر و متنوع‌تر از این‌باشد

 

 

۹٫ در هنگام‌ پایان‌ یافتن‌ روز کاری‌ تان‌، چه‌احساس‌ و حال‌ و هوایی‌ دارید؟

 

۲ راضی‌ و خرسند

 

۰ خوشحال‌ بابت‌ پشت‌ سر گذاشتن‌ یک‌ روزکاری‌ دیگر

 

۱ خسته‌ و از پا افتاده‌، هم‌ از نظر جسمی‌ و هم‌ ازنظر فکری‌ و ذهنی‌

 

 

۱۰٫ به‌ ساعت‌ تان‌ نگاهی‌ می‌اندازید و متوجه‌می‌شوید که‌ ساعت‌ سه‌ بعد از ظهر است‌. یعنی‌ دوساعت‌ تمام‌ به‌ پایان‌ وقت‌ اداری‌تان‌ باقی‌ مانده‌ است‌.چه‌ فکری‌ به‌ ذهن‌ تان‌ خطور می‌کند؟

 

۲ چقدر زود ساعت‌ سه‌ شد!

 

۰ خدای‌ من‌، دو ساعت‌ دیگر به‌ پایان‌ وقت‌اداری‌ باقی‌ مانده‌ و مجبورم‌ سرکار باشم‌

 

۱ چگونه‌ می‌توانم‌ تا ساعت‌ پنج‌، همه‌ کارهایم‌ رابه‌ پایان‌ برسانم‌؟

 

 

۱۱٫ هر چند وقت‌ یک‌ بار، در محل‌ کارتان‌ عصبی‌،نگران‌ و مضطرب‌ می‌شوید؟

 

۲ خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

۰ تقریبا هر روز

 

۱ بیشتر از یک‌ بار در هفته‌

 

 

۱۲٫ هر چند وقت‌ یک‌ بار، خودتان‌ را به‌ مریضی‌می‌زنید تا به‌ سرکار نروید؟

 

۲ کمتر از دو روز در سال‌

 

۰ بیشتر از پنج‌ روز در سال‌

 

۱ کمتر از پنج‌ روز در سال‌

 

 

۱۳٫ آیا تا به‌ حال‌، بعد از ظهرهای‌ جمعه‌، وقتی‌ به‌فکر روز شنبه‌ و رفتن‌ به‌ سرکار می‌افتید، احساس‌افسردگی‌ و ناراحتی‌ به‌ سراغتان‌ آمده‌ است‌؟

 

۲ هرگز چنین‌ احساسی‌ به‌ سراغم‌ نیامده‌ است‌

 

۰ بله‌، به‌ دفعات‌

 

۱ گاهی‌ اوقات‌

آیا شغلتو دوست داری

 

۱۴٫ درخلال‌ ساعات‌ کاری‌، هر چند وقت‌ یک‌ باربه‌ ساعت‌ دیواری‌ یا ساعت‌ مچی‌تان‌، نگاه‌ می‌اندازید؟

 

۲ خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

۰ دست‌ کم‌ ساعتی‌ یک‌ مرتبه‌

 

۱ شاید دو تا سه‌ مرتبه‌ در روز

آیا شغلتو دوست داری

 

۱۵٫ در رابطه‌ با کارتان‌، کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیربیشتر از همه‌ باعث‌ نگرانی‌تان‌ می‌شود؟

 

۲ واجد صلاحیت‌ بودن‌ و کاملا حرفه‌ای‌ و شایسته‌عمل‌ کردن‌

 

۰ امنیت‌ کاری‌

 

۱ تلنبار شدن‌ کارهای‌ زیاد روی‌ یکدیگر

 

آیا شغلتو دوست داری

۱۶٫ طرز برخوردتان‌ نسبت‌ به‌ یک‌ تکنولوژی‌جدید، چگونه‌ است‌؟

 

۲ از آن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ جدید مهیج‌ و جالب‌استقبال‌ می‌کنم‌

 

۰ اگر بتوان‌ از آن‌ اجتناب‌ کرد، تا حد ممکن‌ ازمواجهه‌ با آن‌ پرهیز می‌کنم‌

 

۱ به‌ اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌، ولی‌ مدام‌ نگران‌هستم‌ که‌ آیا قادرم‌ به‌ خوبی‌ خودم‌ را با آن‌ سازگار کنم‌یا نه‌

آیا شغلتو دوست داری

 

۱۷٫ از شما می‌خواهند که‌ یک‌ دوره‌ آموزشی‌ رابگذرانید. پاسخ‌ تان‌ به‌ این‌ درخواست‌ چیست‌؟

 

۲ اگر این‌ دوره‌ آموزشی‌ در رابطه‌ با کار فعلیم‌باشد، با روی‌ باز از آن‌ استقبال‌ می‌کنم‌

 

۰ واقعا تمایلی‌ به‌ گذراندن‌ این‌ دوره‌ ندارم‌. وپیشنهاد می‌کنم‌ که‌ در صورت‌ امکان‌ مرا از رفتن‌ به‌این‌ دوره‌، معاف‌ کنند

 

۱ با این‌ که‌ کار و مشغله‌ فراوانی‌ دارم‌، ولی‌ به‌اجبار آن‌ را می‌پذیرم‌

 

آیا شغلتو دوست داری

۱۸٫ در رابطه‌ با کاری‌ که‌ انجام‌ می‌دهید، چقدرعلاقه‌ از خود نشان‌ می‌دهید؟

 

۲ علاقه‌ زیادی‌ به‌ کارم‌ نشان‌ می‌دهم‌

 

۰ علاقه‌ چندانی‌ به‌ آن‌ ندارم‌، و فقط سرکارم‌حاضر می‌شوم‌ تا کاری‌ انجام‌ داده‌ باشم‌

 

۱ میانه‌ حال‌ عمل‌ می‌کنم‌، ولی‌ تمام‌ فکر و ذکر ودل‌ مشغولیم‌ در رابطه‌ با کاریست‌ که‌ انجام‌ می‌دهم‌

آیا شغلتو دوست داری

 

۱۹٫ هر چند وقت‌ یک‌ بار، به‌ اتفاق‌ همکارانتان‌گپ‌ می‌زنید و می‌خندید؟

 

۲ به‌ وفور

 

۰ خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

۱ گاهی‌ اوقات‌

 

 

۲۰٫ آیا در محل‌ کارتان‌، در عالم‌ رؤیا وخیال‌پردازی‌ فرو می‌روید؟

 

۲ خیلی‌ به‌ ندرت‌

 

۰ بله‌، به‌ وفور

 

۱ وقت‌ کافی‌ برای‌ رؤیاپردازی‌ و خیالبافی‌ درمحل‌ کار ندارم‌

آیا شغلتو دوست داری

 

۲۱٫ آغاز ساعت‌ رسمی‌ کارتان‌، رأس‌ هشت‌ و سی‌و دقیقه‌ صبح‌ است‌. بر فرض‌، اگر روزی‌ ساعت‌ هشت‌ وده‌ دقیقه‌ به‌ محل‌ کارتان‌ برسید، چه‌ می‌کنید؟

 

۲ به‌ محض‌ ورود به‌ اتاقم‌، کارهای‌ جاری‌ روزمره‌ام‌را آغاز می‌کنم‌

 

۰ تعجب‌ می‌کنم‌ که‌ چه‌ بر سر وقت‌شناسی‌ من‌آمده‌ که‌ اینقدر زود به‌ محل‌ کارم‌ رسیده‌ام‌!

 

۱ تا ساعت‌ هشت‌ و سی‌ دقیقه‌ سر خودم‌ را به‌خواندن‌ روزنامه‌ گرم‌ می‌کنم‌

آیا شغلتو دوست داری

۲۲٫ هر چند وقت‌ یکبار، در کارهای‌ گروهی‌ وعملکردهای‌ اجتماعی‌ شرکت‌ می‌کنید؟

 

۲ تقریبا به‌ وفور

 

۰ هرگز

 

۱ گاه‌ و بیگاه‌

 

 

۲۳٫ از شما می‌خواهند که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کارتفننی‌، برای‌ روزنامه‌، مقاله‌ای‌ در رابطه‌ با کار فعلی‌ تان‌بنویسید. واکنش‌ شما در قبال‌ این‌ درخواست‌چیست‌؟

 

۲ مقاله‌ را در خانه‌ و درخلال‌ اوقات‌ فراغتم‌می‌نویسم‌

 

۰ مقاله‌ را درخلال‌ ساعات‌ کاریم‌ می‌نویسم‌ وآن‌ را به‌ منزله‌ استراحتی‌ مناسب‌ و طفره‌ رفتن‌ از زیربار انجام‌ کارهای‌ معمولم‌، در نظر می‌گیرم‌

 

۱ ابتدا سؤال‌ می‌کنم‌ که‌ آیا بابت‌ این‌ کار، حقوقی‌اضافه‌ هم‌ به‌ من‌ می‌دهند یا نه‌

 

آیا شغلتو دوست داری

۲۴٫ اگر یک‌ دفعه‌ اعلام‌ کنند که‌ قرار است‌ به‌زودی‌ محل‌ شرکت‌ تان‌ به‌ نقطه‌ دیگری‌ منتقل‌ شود وبه‌ شما فرصت‌ دهند که‌ یا استعفا دهید و یا به‌ آن‌ محل‌جدید منتقل‌ گردید، واکنش‌ اولیه‌ شما چیست‌؟

 

۲ در صورت‌ امکان‌، خودم‌ را به‌ شرکت‌ جدیدمنتقل‌ می‌کنم‌

 

۰ بدون‌ این‌ که‌ نگران‌ و دستپاچه‌ شوم‌، استعفامی‌دهم‌ و درصدد یافتن‌ کار جدیدی‌ بر می‌آیم‌

 

۱ به‌ شدت‌ ناراحت‌ و مضطرب‌ می‌شوم‌ و می‌دانم‌که‌ با تصمیم‌گیری‌ دشواری‌ مواجه‌ هستم‌

 

 

۲۵٫ هر چند وقت‌ یک‌ بار، در وقت‌ ناهار، به‌ اتفاق‌همکاران‌ به‌ رستوران‌ می‌روید؟

 

۲ گاهی‌ اوقات‌

 

۰ هرگز

 

۱ همیشه‌

آیا شغلتو دوست داری

 

پاسخ تست

 

بین‌ ۴۰ تا ۵۰ امتیاز:

 

شما در موقعیت‌ مساعد شغلی‌ قرار دارید و درهمان‌ محیطی‌ کار می‌کنید که‌ مطلوب‌ تان‌ به‌ حساب‌می‌آید. در نظر شما، آغاز هفته‌ کاری‌ به‌ هیچ‌ وجه‌طاقت‌ فرسا نیست‌، چرا که‌ عملا انتظار فرا رسیدن‌شنبه‌ را می‌کشید. و از تمام‌ چالش‌های‌ جدید کاری‌ باشور و شوق‌ استقبال‌ می‌کنید، آن‌ چنان‌ که‌ گاهی‌اوقات‌ باعث‌ غبطه‌ خوردن‌ همکاران‌ به‌ حالتان‌می‌شود€ و از آنجایی‌ که‌ از زندگی‌ کاریتان‌ به‌ شدت‌راضی‌ هستید، این‌ رضایت‌ خاطر در زندگی‌ شخصی‌تان‌ نیز منعکس‌ می‌شود و از این‌ رو، فشارهای‌ روحی‌و تنش‌ها کاهش‌ می‌یابند. و اگر فشار شدیدی‌ کاری‌رویتان‌ ایجاد نگردد، و مشکل‌ مالی‌ پیدا نکنید، هرگزنیازی‌ به‌ ایجاد تغییر و تحول‌ در زندگی‌ کاریتان‌ پیدانمی‌کنید.

 

 

بین‌ ۲۵ تا ۳۹ امتیاز:

 

در ارتباط با رضایت‌ خاطر از شغل‌ تان‌، متوسطالحال‌ عمل‌ می‌کنید. گاهی‌ اوقات‌، بی‌نهایت‌ از کارتان‌لذت‌ می‌برید، ولی‌ گاه‌ و بیگاه‌ دلسرد و ناامیدمی‌شوید و حتی‌ از آن‌ نفرت‌ پیدا می‌کنید. در پایان‌ هرروز کاری‌، تنها دغدغه‌ خاطرتان‌، موضوعات‌ مربوط به‌همان‌ می‌شود و گاهی‌ اوقات‌ به‌ این‌ می‌اندیشید که‌ اگربه‌ خاطر پول‌ نبود، حتی‌ زحمت‌ خارج‌ شدن‌ از خانه‌ راهم‌ به‌ خود نمی‌دادید. شما مشتاقانه‌ چشم‌ انتظار فرارسیدن‌ روزهای‌ جمعه‌ و تعطیلات‌ هستید، ولی‌ اکثراوقات‌ به‌ خودتان‌ نهیب‌ می‌زنید که‌ >باید خدا را شکرگفت‌، چرا که‌ ممکن‌ بود اوضاع‌ بدتر از این‌ هم‌ باشد.<در مجموع‌، از ابعاد کاری‌ که‌ انجام‌ می‌دهید، نهایت‌استفاده‌ را می‌برید و دائما در این‌ فکر هستید که‌چگونه‌ وضعیت‌ مالی‌ خود را بهبود بخشید. بعضی‌اوقات‌، به‌ فکر یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ می‌افتید که‌ لذت‌بخش‌تر و کم‌ زحمت‌تر باشد، فقط مراقب‌ باشید که‌ بااین‌ افکار بلند پروازانه‌، فرصت‌ فعلی‌ کاریتان‌ را ازدست‌ ندهید!

 

آیا شغلتو دوست داری

کمتر از ۲۵ امتیاز:

 

در صورت‌ امکان‌، هر چه‌ زودتر در صدد تغییرشغل‌ تان‌ برآیید، یا حتی‌ المقدور سعی‌ کنید در حال‌حاضر، با همکاران‌ و رئیس‌ خود کنار بیایید! و بعد به‌صورت‌ جدی‌ درصدد یافتن‌ شغل‌ دیگری‌ برآیید،وگرنه‌ از نظر روحی‌ آسیب‌ بدی‌ خواهید خورد. قطعا، ازشغل‌ فعلی‌ تان‌ راضی‌ نیستید و به‌ همین‌ دلیل‌ ممکن‌است‌ این‌ نارضایتی‌ کل‌ زندگی‌ شخصی‌ تان‌ را هم‌ تحت‌الشعاع‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ نابودی‌ بکشاند، طوری‌ که‌دوستان‌ و اقوام‌ از شما دوری‌ گزینند. اگرچه‌، گاهی‌اوقات‌ ایجاد تغییر و تحولات‌ دل‌ و جرأت‌ می‌خواهد.پس‌، انتخاب‌ به‌ عهده‌ خودتان‌ است‌: این‌ گوی‌ و این‌میدان‌!

 

پاسخ دهید