آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد

اینکه خداوند از سرنوشت انسان آگاه است امری حتمی و غیرقابل انکار است، اما برخی از افراد این نکته را دست مایه بی اختیار و بی تاثیر بودن انسان در سرنوشتش میدانند در حالی که سرنوشت را خودمان میسازیم. سرنوشت انسان به دست خودش رقم می‏خورد و همواره انسان است که با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را می‏سازد. مشیت الهی بر این تعلق گرفته که انسان کارهای خود را با آزادی و اختیار انجام دهد، یعنی انسان طبعا و ذاتا در انتخاب و گزینش و یا ترک و رها کردن کاملا آزاد است و دست او در انجام و یا ترک هر کاری کاملا باز می‏باشد. سرنوشت انسان توسط خداوند این گونه رقم خورده که هر انسانی با اختیار و اراده خود، راه سعادت و خوشبختی یا شقاوت و بدبختی را انتخاب کند.

علم خدا در مورد انسان بدین گونه است که خدا می‏داند انسان با اختیار خود چه کارهایی را انجام می‏دهد و چه کارهایی را ترک می‏کند. به بیان دیگر علم الهی تعلق گرفته به فعل انسان با شرط اختیار، یعنی خداوند از پیش می‏داند که انسان با اختیار خود کار خاصی را انجام می‏دهد، یا آن را با اختیار خود ترک می‏کند.

آیا سرنوشت وجود دارد

همچنین مشخص است که این گونه علم تأثیری در معلوم (کار انسان) ندارد، یعنی این گونه نیست که بگوییم چون خدا می‏داند انسان در فلان روز نماز می‏خواند، نماز خواندن از روی اجبار باشد، بلکه بدین نحو است که خدا آگاه است انسان در فلان روز با اختیار خود نماز خواهد خواند این انسان است که با اراده و اهتیار خودد تصمیم می گیرد نماز بخواند یا نخواند.

چکیده
اینکه سرنوشت انسان در دست خداست و هیچ کاری بدون خواست و اراده خداوند محقق نمی گردد شکی نیست، اما از آنجایی که ما از عالم غیب و آینده و سرنوشتمان بی خبریم طبیعتا باید تلاش خودمان را به کار ببریم و همراه آن از قدرت و توانایی خداوند هم غافل نشویم و این نکته را در نظر داشته باشیم که انسان دارای اراده و اختیار است و می تواند با تصمیم هایی که می گیرد و کارهایی که انجام می دهد در سرنوشت خود تاثیرگذار باشد و چه بسا آن را تغییر دهد. امیدواریم از این مقاله نیز نهایت استفاده را برده باشید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.

پاسخ دهید