آموزش قانون رسیدن به آرزوها

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

آموزش قانون رسیدن به آرزوها،قوانین ثابت و بدون تغییر جهان هستی

برای رسیدن به تمام آرزوها و خواسته ها
تغییرات اساسی در زندگی ما از جایی شروع می شود

که این دو مفهوم را به خوبی می پذیریم و درک می کنیم:

ما توانایی کاملی بر خلق زندگی دلخواه مان داریم

ما از ایجاد هر تغییری در زندگی دیگران، خواه در جهت مثبت و خواه در جهت منفی ناتوانیم

درک این رابطه‌، زندگی شما را ا اساس دگرگون می‌کند

زیرا می‌توانی با اجرای این مفهوم در زندگی ات، باورهای سمّی و خانمان سوز با نام احساس گناه،

احساس قربانی بودن و مورد ظلم واقع شدن

را در وجودت از ریشه بخشکانی و راه را برای ساختن عزت نفس‌ات هموار نمایی

و درهای زندگی ات را به روی نعمت ها و فرصت هایی بگشایی

که پشت این سدّهای بتونی جمع شده بود. با ما در سایت راز ثروت همراه باشید .

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

احساس گناه‌، احساس قربانی بودن و مورد ظلم واقع شدن‌

همان دو ترمز مهمی هستند که:

بخش اعظمی از عزت نفس ات را تخریب ساخته اند

که پای حرکت تو برای تحقق خواسته هایت است

و موثرترین انرژی و توان تو را برای شناختن خواسته هایت و تمرکز بر آنها به یغما برده اند

و درهای الهامات و هدایت را به رویت بسته اند

و اتصال تو را با منبع قطع کرده اند و به قولی داستان را خلاصه می کنم و می گویم:

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

بی آنکه آگاه باشی، منشأ اصلی ترین ناخواسته

های زندگی ات، همین باورهای محدودکننده اند که

از آنها غافل شده ای.

اکثر بیماری‌هایی که جسم‌ات به طرق مختلف درگیر آن شده‌،

اکثر اتفاقات ناخواسته‌آی که به طرقی بسیار عجیب و غریب برایت رخ می‌دهد‌،

اکثر اتفاقاتی که آنها را بی‌انصافی‌، بی‌عدالتی و ظلم در حق خو می‌دانی‌

و حتی ایده‌ای نداری که چرا باید این اتفاقات برای تو رخ دهد‌!

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

همان اتفاقاتی که خود را در برابر آنها بسیار صاحب حق می‌دانی،

توسط خودت و به خاطر حضور این دو ترمز مهم‌ در برنامه ی ذهنی ات،

خلق شده و تا زمانی که این دو ترمز بخشی از باوها، فرکانس‌‌ها و کانون توجه ات است،

ماجرای این ناخواسته ها‌، تمامی نخواهد داشت.

 ما موجوداتی فرکانسی هستیم

و در جهانی زندگی می‌کنیم

که اساس آن مبتنی بر مدار و فرکانس است.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

یعنی تمام آنچه جهان‌، درباره ما درک می کند

و به آن پاسخ می‌دهد‌، فقط و فقط فرکانس‌های ماست.

جهان ساخته شده تا یک دستگاه مبدل باشد

برای تبدیل فرکانس های دریافت شده

در قالب اتفاقات و شرایط هم سنگ و هم اساس با باورها، فرکانس ها و کانون توجه مان:

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، کمبود باشد‌،

نتیجه آن فرکانس‌، تجربه‌ای است که به کمبود می‌انجامد.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، فراوانی باشد‌،

نتیجه آن فرکانس‌، تجربه‌ای است که به فراوانی می‌انجامد.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، آرامش باشد‌،

نتیجه آن فرکانس تجربه‌ی آرامش بیشتر است.

اگر اساس فرکانس دریافتی‌، نفرت باشد‌، نتیجه آن فرکانس‌، تجربه نفرت بیشتر است.

اگر اساس آن فرکانس‌، نگرانی باشد‌،

نتیجه آن فرکانس‌، تجربه اتفاقی است که به نگرانی بیشتر می‌انجامد.

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا.

به همین دلیل ساده و منطقی‌، تا زمانی که ریشه این دو باور محدود کننده را در وجودت از بین نبرید،

راهی به سمت تجربه اتفاقات دلخواه نداری‌،

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

 تا زمانیکه نتوانی بر این احساس‌های ویرانگر فائق

آیی‌، راهی به سوی ساختن عزت‌نفس‌ات نداری.

این جلسات و قدم ها کوچینگ‌، به شما کمک می‌کند

تا با رفع این باورهای ویرانگر‌، بخش اعظمی از عزت نفس از دست رفته‌ات را بازسازی نمایی

و به این وسیله درهایی از نعمت و برکت را به زندگی‌ات بگشایی.

از زمانی که به یقین فهمیدم و باور کردم من خالق زندگی ام هستم

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

تمام شرایط زندگی ام را با باورهایم رقم می زنم،

از زمانی که فهمیدم بنده خدایی هستم که قانون او ، بما کسبت ایدیهم و بما قدمت ایدیهم است

یعنی این اختیار را به من داده تا خودم خالق شرایط زندگی ام باشم،

تمام ترس ها و نگرانی هایم درباره آینده، ریخت.

من با تمام تار و پود وجودم قوانین این خدا را باور کردم

و برای اجرایشان کمر همت بستم.
هرچه نشانه های بیشتری از این قانون که فرکانس های من اتفاقات را خلق می کند،

را در زندگی ام دیدم، مصمم تر شدم

تا به صورت ویژه تری، این توانایی را صرف خلق وضعیت مالی، سلامتی و روابط دلخواه و ….نمایم.

مثلاً : وقت به دوستم فکر می کردم و به من زنگ می زد،

یا متوجه می شدم مادرم غذای دلخواهم را پخته، یا با کتابی مواجه می شدم

که دقیقاً پاسخ سوالم را داده بود و اتفاقاتی از این دست، بیشتر و بیشتر این قانون را جدی گرفتم.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

شروع تحول زندگی من، پذیریش این قانون بود که من

طراح شرایط زندگی ام هستم.

تمام تلاش های بعدی مثل:

کنترل ورودی های ذهن، حذف تلویزیون و ووردهای نامناسب،

ساختن عزت نفس و تلاش های ذهنی زیاد و به راه انداختن جهاد اکبر برای تغییر باورهایم

و ایجاد باورهای قدرتمند کننده، نتیجه پذیرش این قانون و رسیدن به این یقین بود که:

زندگی من در دست فرکانس هایم قرار داده شده است.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

هیچ عاملی به جز باورهای من، در زندگی من موثر نیست

و تنها کار زندگی من، ساختن باورهای قدرتمند کننده به منظور ساختن شرایط زیباتر است.

بزرگترین سپاس گزاری همه ما از خدا، عدالت اوست که شرایط را به گونه ای فراهم نموده

و سیستم جهان را به گونه ای خلق کرده تا فارغ از اینکه دیگران چه نگاهی درباره ما دارند،

شرایط اقتصادی جامعه چیست، در چه کشوری زندگی می کنیم یا قیمت دلار چقدر است و …،

خودمان به وسیله باورهای مان، خالق شرایط خود باشیم و جهان خود را با باورهایمان بسازیم.

اینکه چقدر از این توانایی استفاده می کنیم، دیگر بستگی تمام به خودمان و باورهایمان دارد.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

هیچ محدودیتی درباره رسیدن به هیچ خواسته ای نیست.

فقط کافی است مثل یک برنامه نویس، کد مخصوص آن خواسته ات را بنویسی،

یعنی باورهای هماهنگ با آن خواسته را ایجاد و سپس کد را اجرا کنی.

اگر نتیجه کد، مطابق با انتظارت نبود،

دوباره همانطور که یک برنامه نویس کد را بررسی و ایرادهایش را برطرف می کند،

شما نیز باورهایت را بررسی و موانع را در ذهنت پیدا  کن

و سپس باورهای مناسب را ایجاد و شرایط دلخواه را رقم بزنی.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

دلیل اینکه شرایط کنونی زندگی من در تمام جنبه

ها، ربطی به گذشته ام ندارد، این است که نحوه

نگرش من هیچ ربطی به گذشته ام ندارد.

من مثل گذشته به دنبال یافتن مقصر برای مسائلم، در بیرون از خود و باورهایم نیستم.

من از دولت، خانواده و جامعه توقع ندارم تا زندگی دلخواهم را برایم فراهنم نمایند.

من برای خلق خواسته هایم منتظر تصویب یک قانون جدید یا تغییر سیاست حاکم یا دولت حاکم نیستم،

بلکه خواسته هایم را به کمک اصلاح باورهایم و ایجاد باورهای هماهنگ با آن خواسته ها خلق می کنم.

من عاشق این سیستم و این خدا هستم که به ما

اجازه داده تا برنامه نویس زندگی خود باشیم.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

پیام من به شما به عنوان فردی که توانسته فقط به وسیله شناخت سیستمی که خداوند

بر جهان مقرر نموده و تغییر باورهایش به منظور هماهنگی با این سیستم،

دقیقاً همان شرایطی را در زندگی اش خلق نماید که می خواسته، این است:

آنچه را می خواهی، می توانی داشته باشی.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

اگر اولاً قوانین این سیستم را بشناسی و نحوه ساختن باورهای
هماهنگ با خواسته هایت را بلد باشی.

وقتی از این قوانین آگاه شوی و با آنها همراه می شوی،

معمای تمام مسائلی که دلیل وقوعشان را نمی دانستی، حل می شود

و تعریف شما از مسائل زندگی ات تغییر می کند.

در نتیجه مسائل شما و حتی راه حلهای مسائل تان کلاً تغییر می کند

و به مسیر راه حل هایی ساده تر، امکان پذیرتر، منطقی تر و هماهنگ تر با قوانین زندگی، هدایت می شوی.

 تو خلق نشده ای که تابع شرایط باشی

تو هستی که شرایط زندگی ات را با باورهایت تعریف می کنی.

فارغ از اینکه اکنون در چه وضعیت مالی، سلامتی، روابط و هستی .

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

 

اگر باورهایت تغییر کند، لاجرم شرایط تو و تجربه تو

از زندگی، تغییر می کند

و ایده ها و راهکارها برای پیشرفت، پیش رویت قرار داده می شود.

از همان لحظه ای که باور می کنی تو اتفاقات را رقم می زنی، به چشم خود می بینی

که چه خدای عادل و چه جهان قانونمندی داری

و مسائل چقدر قابل حل و راه حل ها چقدر قابل اجرا و رسیدن به خواسته هایت به کمک این قوانین و این توانایی، چقدر منطقی و امکان پذیر است.

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

پاسخ دهید