“هفته ای فقط ۴ ساعت کاری” مگر میشود…؟

"هفته ای فقط 4 ساعت کاری " مگر می شود..؟

“هفته ای فقط ۴ ساعت کاری” مگر میشود…؟،هفته ای فقط ۴ ساعت کاری؛ کتابی است که باورهای قدیمی راجع به کار و ثروت را منفجر کرد. «امکان ندارد بتوانید هفته ای ۴۰ ساعت کار کنید و پیشرفت بزرگی در زندگی تان حاصل کنید…» برای آشنایی با درس های این کتاب با ما در سایت راز […]