مشاوره چیست

مشاوره

مشاوره چیست مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که از سطح اطلاعات بالایی برخوردار هستند. دریافت اطلاعات و کسب مشاوره در همه ی زمینه ها می تواند کارساز و کارگشا باشد. که در میان مردم بیشتر مشاوره روان شناختی رایج است. هدف از مشاوره بهبود وضعیت روحی […]