کتاب رایگان ۱۳۵ نکته درباره اعتماد به نفس

کتاب رایگان نکاتی درباره اعتماد به نفس

کتاب رایگان ۱۳۵ نکته درباره اعتماد به نفس از سوزان جفرز، اینگونه بیان می کند که درون هر کس قدرتی وجود دارد. اعتماد به نفس قوی یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی که شما در زندگی به آن احتیاج دارید. این کتاب قصد دارد، نکاتی که نشان می دهد تا همیشه در هر حالت […]