10نکته برای کنار آمدن با سختی‌ های زندگی

10نکته برای کنار آمدن با سختی‌ های زندگی   چگونه با سختی های زندگی توسط قانون جذب کنار بیاییم “آنچه شما را نکشد، قوی ترتان می‌ کند.”  نیچه عاقل‌ ترین، دوست‌ داشتنی‌ ترین و باتجربه ترین آدم‌ هایی که تابحال با آنها برخورد داشته‌ ایم احتمالاً کسانی می باشند که بدبختی، شکست، دل‌ شکستگی بخاطر […]