۹ نکته که چرا باهوش هستید ولی پولدار نیستید؟

چرا باهوش هستید ولی پولدار نیستید

۹ نکته که چرا باهوش هستید ولی پولدار نیستید؟ چرا باهوش هستید ولی پولدار نیستید بازار تجاری جنگی است که در آن رقبا دشمن هستند و مشتری، سرزمینی است که باید فتح شود. حقیقت بازار تجاری امروز، خدمت‌رسانی به مشتریان نیست بلکه: تاختن، گول زدن و جنگیدن با رقباست. گاهی اوقات شما با خود می‌اندیشید […]