۶ فعالیت روزانه برای پیشروی بسوی اهداف تان

پیشروی بسوی اهداف

۶ فعالیت روزانه برای پیشروی بسوی اهداف تان پیشروی بسوی اهداف همواره چالش‌برانگیز است. همه‌مان بدنبال سلامتی بهتر، حرفه بهتر و شغل بهتر هستیم تا تاثیر خوشایندی بر اطرافیان خود داشته باشیم. در عین حال برای دستیابی به اهداف‌ و استفاده مفید از وقتمان نیاز به داشتن تعهد قلبی، پیگیری مداوم و کار سخت داریم. […]