چگونه ثروتمندان پول را می سازند

چگونه ثروتمندان پول را می سازند

    ثروتمندان پول را می سازند ثروتمندان پول را می سازند چون طرز فکر و رفتار ثروتمندان با بقیه مردم فرق می کند. آن ها با صفت ثروتمند به دنیا نیامده اند، بلکه آن ها این صفات را یاد گرفته اند. آن ها رفتارهایشان و تفکراتشان را انتخاب می کنند. جاه‌طلبی، سخت‌کوشی، اشتباهات، عقل […]