۲۵ جمله انگیزشی که خواندن آن یک روز پرانرژی را برایتان رقم می‌زند

امید و انگیزش

۲۵ جمله انگیزشی که خواندن آن یک روز پرانرژی را برایتان رقم می‌زند امید و انگیزه برای اینکه بتوانیم به خودمان امید و انگیزه بدهیم بسیار مهم است که مراقب افکارمان باشیم. افکارِ ما با هدایت کردن رفتار و احساسات‌مان، تحقق می‌یابند. از این رو خواندن جملات انگیزشی‌ای که آدم‌های موفق بیان کرده‌اند مسیرِ ذهنی ما را […]