۱۳ چیزی که برای رسیدن به موفقیت باید بی‌خیال آنها شویدبی‌خیال آنها شوید

13 چیز برای رسیدن به موفقیت

 ۱۳ چیزی که برای رسیدن به موفقیت باید بی‌خیال آنها شویدبی‌خیال آنها شوید 13 چیز برای رسیدن به موفقیت فارغ از سن، نژاد، زادگاه و شغل، موفق شدن چیزی است که همه‌ی ما خواهان آن هستیم، با وجودِ این وجه اشتراک، از یک سو تعریف هر یک از ما از موفقیتبا دیگری متفاوت است و از […]