۱۰ ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک

ویژگی های افراد کاریزماتیک

۱۰ ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک در نگاه اول، کاریزما یک انرژی یا نیروی مغناطیسی نامرئی به نظر می‌رسد. البته در وجود این نیروی نامرئی شکی نیست، اما صحبت از منبع آن کار دشواری است. بعضی‌ها به اشتباه کاریزما را خصوصیتی ذاتی می‌دانند که از لحظه تولد در وجود بعضی از آدم‌ها نهفته است […]