۱۰ فرمول موفقیت در کسب و کار

۱۰ فرمول موفقیت در کسب و کار

۱۰ فرمول موفقیت در کسب و کار ۱۰ فرمول موفقیت در کسب و کار بیان می‌شود که با بکارگیری آنها می‌توان در جهت کارآفرینی موفق گام برداشت.      ۱: نخستین فرمول تعیین هدف و تجسم آن در ذهن به‌عنوان یک واقعیت است. بارها و بارها باید در ذهن تجسم کنید اهداف شما تحقق یافته‌اند. […]