راز ثروتمندی با استفاده از قانون جذب

قانون جذب

راز ثروتمندی با استفاده از قانون جذب مطمئنم همه می‌خواهند پولدار شدن و جذب ثروت با قانون جذب را یاد بگیرند. با این حال عده‌ی زیادی برای رسیدن به این هدف سختی می‌کشند، زیرا افکار منفی زیادی درباره‌ی پول دارند. آن‌ها به قدری اسیر افکار منفی‌شان هستند که اصلا نمی‌دانند چطور مغناطیس پولی بسازند. به […]