ذهنیت مردم در مورد پول و ثروت

پول و ثروت

ذهنیت مردم در مورد پول و ثروت آیا میدانید چه چیزی ثروتمندان را از فقرا جدا می‌کند؟  فوق ثروتمندان چه ویژگی‌ها و بینش‌های مشترک و مشابهی دارند؟ منظورم از فوق ثروتمندان افرادی است که میزان ثروت و دارایی‌هایشان فراتر از حیطه‌ی باورهای بیشتر مردم عادی است. یکی از باورهای قدیمی می‌گوید طرز فکر شما، افکاری که […]