تقسیم وظایف مرد و زن در خانه

تقسیم وظایف مرد و زن درخانه

تقسیم وظایف مرد و زن در خانه ،در گذشته تقسیم وظایف خانه بین زن و شوهر چندان معنایی نداشت اما امروزه با گسترش حضور زنان در اجتماع، در برخی از خانواده‌ها مسئله تقسیم وظایف با نگاه سنتی منجر به درگیری‌هایی بین زوجین می‌شود. بسیاری از مردان کار منزل را نمی‌پذیرند و زنان شاغل نیز نمی‌توانند […]