جملات مثبت جادویی را تکرار کنید

جملات مثبت جادویی را تکرار کنید

جملات مثبت جادویی را تکرار کنید،موفقیت از آنچه تصورش را می‌کنید به شما نزدیک‌تر است. برای دست‌یابی به موفقیت باید مانند یک فردِ موفق عمل کنید جملات مثبت جادویی را تکرار کنید همان‌طور که پیش از این هم به گوش‌تان خورده‌است، کافی است نگرش‌تان را اصلاح کنید تا اعمال‌تان اصلاح شود. در این زمینه لازم […]

کلمات جادویی در مکالمات

کلمات جادویی در مکالمات

کلمات جادویی در مکالمات ، انسان ها روزانه از تعداد زیادی از کلمات جهت رساندن مفاهیم مختلف استفاده می کنند. کلمات علاوه بر اینکه باعث رساندن یک خبر یا یک جمله به فرد مقابل می شوند، می توانند احساس خاصی را در فرد شنونده ایجاد کنند. در نتیجه می توان گفت استفاده ی درست از […]