حجامت کنید و سلامت بمانید

حجامت کنید و سلامت بمانید ، حجامت توسط وسایل کاملا بهداشتی و یک بار مصرف انجام می‌شود. به وسیله لیوان مخصوص، بادکش کرده و سپس با تیغ جراحی خراش سطحی داده و مجدد بادکش کرده و خون می‌گیرند. در قدیم بوسیله دهان و از طریق شاخ گاو مکش می‌کردند. امروزه حجامت دارای مجوز است و […]