این ترس ها مانع موفقیت شماست

این ترس ها مانع موفقیت شماست

      این ترس ها مانع موفقیت شماست ،آیا من دارم به اندازه‌ی ظرفیتم زندگی می‌کنم؟ زمانی این سؤال مثل خوره به جانم افتاده بود. من افراد زیادی را می‌شناسم که این سؤال را از خودشان می‌پرسند. پاسخ من به این سؤال «نه» بود چون من داشتم در نقش کس دیگری زندگی می‌کردم. خودم […]

موانع موفقیت را بشناسید

موانع موفقیت را بشناسید

موانع موفقیت را بشناسید ،عادت های منفی، دیدگاه های غیرکارآمد و سرگرمی های بدون فایده از دام هایی است که بسیاری از ما در آنها گرفتار شده ایم. شاید دیگر وقت آن رسیده است که این موانع را بشناسیم، با ایشان درگیر بشویم و خود را از آنها برهانیم. آنچه باید بدان توجه داشت، صرفاً […]

رسم ها مانع رسیدن به موفقیت می شود

موانع رسیدن به موفقیت

رسم ها مانع رسیدن به موفقیت می شود اعتقادات و باور ها بخش بزرگی از زندگی هر انسانی را تشکیل می دهد. بسیاری از از افراد ممکن است اعتقادات محکم و استواری نسبت به برخی مسائل داشته باشند و همین طور برخی دیگر دارای باور هایی متعادل تر و شک برانگیز تر باشند. این اعتقادات […]

چرا همه انسان ها موفق نمیشوند

انسان های موفق

چرا همه انسان ها موفق نمیشوند انسان‌های موفق چه تفاوت‌هایی با دیگران دارند؟ آیا استعداد موفقیت در وجود برخی انسان‌ها بیش از دیگران نهادینه شده‌ است؟ اگر این‌ طور است شما چقدر برای موفقیت استعداد دارید؟ موفق بودن با واژه‌ها و تعاریف گوناگونی توصیف می‌شود اما موفق نشدن و شکست همیشه به یک روش توصیف […]

چطور با موانع موفقیت مواجه شویم؟

چطور با موانع موفقیت مواجه شویم

چطور با موانع موفقیت مواجه شویم؟  چطور با موانع موفقیت مواجه شویم. هر فردی در جستجوی موفقیت است و هیچ کسی با برنامه ریزی به سوی شکستنمی‌رود، بلکه وجود برخی موانع سبب می‌شود تا از دست یابی به موفقیت جا بمانیم. بایوکن همراه باشید. خیلی از افراد برنامه ریزی و اهداف مشخصی دارند و برای رسیدن به هدف های […]