مهارت خوب گوش دادن

مهارت خوب گوش دادن

مهارت خوب گوش دادن گوش کردن یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توان کسب کرد. اینکه چگونه به حرف‌های دیگران گوش می‌دهید، بر میزان اثربخشی کاری‌ و همچنین کیفیت روابط‌تان با دیگران تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله چند روش مفید برای افزایش مهارت گوش دادن را برایتان توضیح خواهیم داد. هنگام گوش دادن توجه […]

چگونه با دیگران ارتباط موثر برقرار کنیم

ارتباط موثر

چگونه با دیگران ارتباط موثر برقرار کنیم شیوه‌ی برقراری ارتباط ما با دیگران تا حد زیادی روی زندگی‌ که تجربه خواهیم کرد تاثیر می‌گذارد. درآمد، رابطه‌ها و مسیر شغلی ما همگی در گرو نوع برقراری ارتباط ما با دیگران است. فارغ از اینکه هدف‌، شغل یا خواسته‌های شما چیست، راهی برای فرار از این مسئله […]

اصول ایجاد رابطه خوب با دیگران

اصول ایجاد رابطه خوب

اصول ایجاد رابطه خوب با دیگران شیوه‌ی برقراری ارتباط ما با دیگران تا حد زیادی روی زندگی‌ای که تجربه خواهیم کرد تاثیر می‌گذارد. درآمد، رابطه‌ها و مسیر شغلی ما همگی در گرو نوع برقراری ارتباط ما با دیگران است. فارغ از اینکه هدف‌، شغل یا خواسته‌های شما چیست، راهی برای فرار از این مسئله وجود […]