زندگینامه منوچهر فرهنگ پدر علم اقتصاد ایران

زندگینامه منوچهر فرهنگ

زندگینامه منوچهر فرهنگ پدر علم اقتصاد ایران دکتر منوچهر فرهنگ، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و پدر علم اقتصاد ایران، متولد ۱۲۹۸ در بابل و بزرگ شده گرگان است. وی مدرک دکترای اقتصاد خود را از فرانسه گرفته است.دکتر منوچهر فرهنگ اولین فردی است که کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز […]