چرا باید طرز فکر خود را کنترل کنید

چرا باید طرز فکر خود را کنترل کنیم

چرا باید طرز فکر خود را کنترل کنید،حتما شنیده‌اید که می‌گویند به هر چیز فکر کنی همان اتفاق خواهد افتاد. این موضوع روی عملکرد شما، روابط‌تان و هر چیزی که در زندگی‌تان مهم است، تأثیر ویژه‌ای دارد. ما معمولا متوجه گرسنگی یا درد یکی از اعضای بدن‌مان می‌شویم اما متأسفانه درک درستی از طرز تفکر […]

با این طرز تفکر موفق خواهید شد

با این طرز تفکر موفق خواهید شد

با این طرز تفکر موفق خواهید شد،موفقیت پدیده فوق العاده پیچیده ای است و نمی توان به راحتی در چند جمله آنرا خلاصه کرد اما، برای رسیدن به موفقیت باید خیلی سخت تلاش کرد تا به اهدافتان برسید که این نیز مستلزم داشتن یک ایده بزرگ (نه پیچیده) و یک اراده قوی برای اجراست. اگر […]