شیوه های مختلف دم کردن قهوه

شیوه های مختلف دم کردن قهوه

شیوه های مختلف دم کردن قهوه ، این نوع نوشیدنی همچون چای، جایگاه خاصی در انواع نوشیدنی های گرم دارد. با اضافه کردن مواد مختلف به نوشیدنی قهوه و همچنین با روش های مختلف دم کردن آن، انواع متفاوتی از این نوع نوشیدنی را تهیه می کنند.   انواع دانه های قهوه قهوه ها به […]