برای شروع کار، سرمایه نیاز ندارید

برای شروع کار سرمایه نیاز ندارید

برای شروع کار سرمایه نیاز ندارید،در اولین قدم برای کارآفرین شدن به شما توصیه می‌کنیم هرگز این افسانه را که برای شروع کار نیاز به یک سرمایه هنگفت دارید، باور نکنید. واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد از کسب و کارهای جدید هرگز با یک سرمایه‌گذاری هنگفت یا یک بودجه خارق‌العاده شروع نشده […]