راههای فراموش کردن گذشته

راههای فراموش کردن گذشته

راههای فراموش کردن گذشته بسیاری از ما هنوز درگیر خاطرات گذشته خود هستیم و هر روز خاطرات تلخ گذشته را برای خودمان مرور می کنیم در حالی که می دانیم گذشته ها، گذشته است. مرور دائم خاطرات تلخ گذشته سبب می شود ما از زندگی حالمان غافل شویم و فقط خود را سرزنش کنیم و […]