راههایی برای تقویت خلاقیت فردی

پرورش خلاقیت فردی

راههایی برای تقویت خلاقیت فردی خلاق بودن کار بسیار سختی است؛ باید روی خلاقیت خود کار کنید تا فعال باقی بماند. ولی اگر غافل شوید که هر از گاهی تغییراتی در شرایط به وجود آورید، ممکن است خلاقیت شما نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اگر بیش از اندازه به شرایطی یکسان عادت کرده‌ اید که […]

راه های پرورش خلاقیت

راه های پرورش خلاقیت

راه های پرورش خلاقیت خلاقیت به مفهوم آماده کردن ذهن برای درک و کشف حقیقت و پرورش فکر خلاق است که با روحیه ی شجاع، آغازگری را در پی دارد و دارای جنبه ی ذهنی است.خلاقیت در انسان یک پدیده چالش پذیر، پرتضاد و مجذوب کننده است. در واقع، عامل خلاقیت یکی از چندین عواملی […]