چطوری با نوجوانان صحبت کنیم

چطوری با نوجوانان صحبت کنیم

چطوری با نوجوانان صحبت کنیم ،  این روزها دیگر روش‌هایی مانند غُر زدن، تنبیه کردن، موعظه کردن و حق‌السکوت دادن برای تعامل والدین با نوجوانان مؤثر نیست. نوجوانی دوره‌‌‌ی تعیین‌کننده‌ای است که هوشیاری والدین را می‌طلبد. اگر می‌خواهید نزدیک‌ترین فرد به فرزندتان باشید به مطالبی که در راز ثروت خواهد آمد توجه کنید. نیاز به […]

عوامل بزهکاری در نوجوانان

عوامل بزهکاری در نوجوانان

عوامل بزهکاری در نوجوانان ، در دوران نوجوانی یکی از مسائلی که توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است علل بزهکاری نوجوانان و راهکارهایی برای کاهش و کنترل این رفتار است. در واقع یکی از اصلی‌ترین دلایل رفتار بزهکارانه تاثیرپذیری بالایی است که در این دوران از گروه همسالان وجود دارد. با راز ثروت […]