چطور از قدرت تجسم استفاده کنیم؟

چطور از قدرت تجسم استفاده کنیم

چطور از قدرت تجسم استفاده کنیم؟،تجسم صرفا تفکر متمرکز قدرتمند در غالب تصاویری است که به همان نسبت هم احساس ایجاد میکند. دلیل قدرتمند بودن تجسم این است که وقتی تو تصویری ذهنی از آنچه میخواهی خلق کنی، افکار و احساسات داشتن آن را در زمان حال در خود ایجاد می کنی.با ما در سایت […]