افراد موفق تصویرذهنی روشنی دارند

افراد موفق تصویر ذهنی روشنی دارند

افراد موفق تصویرذهنی روشنی دارند،تصویرذهنی شما حکم دیده‌بان کشتی شما به جزیره گنج است… دبی فورد، روانشناس بزرگ و نویسنده کتاب «نیمه تاریک وجود» که روشنگری‌هایی در خصوص سایه‌های وجودی انجام داده است جمله کوتاه و بسیار اثربخش معروفی دارد که میگوید : افراد موفق تصویرذهنی روشنی دارند بگذار نور وجودت بدرخشد. اینکه چرا این […]