خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار

چگونگی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار

خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار در هر کشوری به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه، رکن مهمی در توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. مردم با خرید سهام شرکت ها می‌توانند در امر تولید و تأمین مالی مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌و‌کارهای مولد به کار بیاندازد. اولین گام عملی در ورود به این سرمایه […]