بزرگترین کشورهای جهان

بزرگترین کشورهای جهان

بزرگترین کشورهای جهان اگر به کره یا نقشه جهان نگاه کنید کار سختی نخواهد بود که بزرگ ترین کشورهای جهان را روی آن پیدا کنید. این کشور روسیه است که ۱۷٫۰۷۵٫۱۹۹ کیلومتر مربع وسعت داشته و دارای ۱۶ منطقه زمانی مختلف است و هیچ کشور دیگری از لحاظ مساحت با این کشور برابری نخواهد کرد. اما […]