زندگی نامه دیوید کوک معاون اجرایی صنایع کوک

بیوگرافی دیوید کوک

زندگی نامه دیوید کوک معاون اجرایی صنایع کوک دیوید کوک، تاجر، فعال سیاسی و مهندسی شیمی آمریکایی است که یکی از دو مالک شرکت نفتی صنایع کوک است. دیوید در حال حاضر معاون اجرایی و چارلز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره آن را بر عهده ‌دارند. از زمانی که این دو برادر مدیریت شرکت را برعهده‌گرفته‌اند، […]

زندگی نامه چارلز کوک مدیرعامل صنایع کوک

بیوگرافی چارلز کوک

زندگی نامه چارلز کوک مدیرعامل صنایع کوک چارلز کوک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از دو مالک شرکت خوشه‌ای صنایع کوک، دومین شرکت بزرگ خصوصی آمریکا است. برادرش دیوید اچ. کوک معاون اجرایی شرکت است. چارلز و دیوید هریک ۴۲ درصد از سهام شرکت را دارا هستند. وی فرزند ارشد فرد چیس. کوک بنیان‌گذار […]