با کودک چگونه از مرگ صحبت کنیم

با کودک چگونه از مرگ صحبت کنیم

با کودک چگونه از مرگ صحبت کنیم ، مرگ یک بخش غیر قابل انکار از زندگى است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، از خیلى خردسالى ، کودکان نسبت به آن کنجکاو مى‌شوند و به فهمیدن و پرسیدن درباره روش‌هایى که احساس غم مربوط به آن را بطور طبیعى نشان بدهد، علاقه‌مند هستند، روش‌هایى که […]