تقویت مثبت اندیشی در کودکان با ۵ راهکار ساده

مثبت اندیشی در کودکان

تقویت مثبت اندیشی در کودکان با ۵ راهکار ساده مثبت اندیشی در کودکان را چگونه ایجاد کنیم. با ایجاد مثبت‌ اندیشی در کودکان، آنها با نگرش مثبت نسبت به زندگی رشد می‌کنند و با نهادینه شدن مثبت‌ اندیشی، این رویکرد به بخشی طبیعی از زندگی آنها بدل خواهد شد. اولین و مهم‌ترین گام در ایجاد […]