7 راه برای اینکه ساده‌تر و شادتر زندگی کنید.

راه های ساده تر و شادتر زندگی کردنراه های ساده تر و شادتر زندگی کردنراه های ساده تر و شادتر زندگی کردن

7 راه برای اینکه ساده‌تر و شادتر زندگی کنید. راه های ساده تر و شادتر زندگی کردن ارنست فردریک شوماخر (E. F. Schumacker) اقتصاددان شهیر بریتانیایی می‌گوید: «هر فرد باهوشی می‌تواند مسائل را بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و سخت‌تر کند. اما برای حرکت در جهت عکس این، رگه‌هایی از نبوغ و شجاعتِ بسیار نیاز است.» دنیای امروز […]