باورهای ثروت ساز

باورهای ثروت ساز

باورهای ثروت ساز شاید شما در مورد باورهای ثروت ساز اطلاعی نداشته باشید که معنی و مفهوم این این باورها چگونه است. میخواهیم اول به معنی خود باور بپردازیم. باور یعنی اینکه بودن یا نبودن چیزی یا انجام دادن یا ندادن کاری معتقد باشید. پس در یک جمله بیان میکنیم، باور یعنی اطمینان کامل در […]