بازار داغِ سرمایه گذاریِ تاثیرگذار؛ هم سود و هم ثواب

بازار داغِ سرمایه گذاری

بازار داغِ سرمایه گذاریِ تاثیرگذار؛ هم سود و هم ثواب  بازار داغ سرمایه گذاری شاید از آن زمان جدی شد که سرمایه گذاری در بانک دیگر سود چندانی نداشت. حالا همه به «سرمایه گذاری تاثیرگذار» روی آورده اند. براساس گزارش سی ان ان مانی این روزها بازار سرمایه گذاری تاثیرگذار حسابی داغ شده است؛ اما […]