بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا چیست؟

 بازاریابی محتوا چیست؟ «بازاریابی محتوا (Content Marketing) را می‌توان یکی از استراتژی‌های مؤثر در بازاریابی دیجیتال دانست که هدف آن، جذب مخاطبان جدید و همچنین حفظ مخاطبان فعلی است و این‌کار، با ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، جذاب و سرگرم‌کننده انجام می‌گیرد.» در بازاریابی محتوا، سعی می‌شود تا با ارائه محتوای مرتبط، یعنی محتوایی که […]