بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی بازاریابی اجتماعی برای بار اولین بار در سال هاي ابتدایی دهه هفتاد توسط فیلیپ کاتلر مطرح شد.او به همراه جرالد زالتمن با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاري و فنون تبلیغات این مبحث مهم را پایه گذاري کردند. انان پی بردند که می توان از اصول بازاریابی تجاري ،که براي فروش محصولات […]

بازاریابی چیست

بازاریابی

 بازاریابی چیست در دنیای کنونی بازاریابی  بسیاری از فعالیت ­های روزمره زندگی ما را تحت تأثیرقرارداده است.گفتنی است که پیوند فعالیت ­های تولیدی و تجاری با مصرف­ کنندگان و بازار توسط اقدامات بازاریابی صورت می­گیرد و عرضه و فروش محصولات و خدمات در نتیجه تأمین نیاز­ها و خواسته­ های گوناگون مشتریان می­ باشد. امروزه دراین […]