طوفان فکری چرخشی چیست

طوفان فکری چرخشی

طوفان فکری چرخشی چیست همانطور که قبلا اشاره کردیم طوفان فکری “STORMING BRAIN “یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصربه فرد است. درواقع بسیاری از تکنیک های دیگر منشعب از این روش است یکی از این روش […]

توفان فکری

توفان فکری

توفان فکری توفان فکری “STORMING BRAIN “یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. این روش دارای مزایا و ویژگیهایی منحصربه فرد است . درواقع بسیاری از تکنیک های دیگر منشعب از این روش است . در اینجا ضمن معرفی کوتاهی از تاریخچه و تعریف […]