این کلمات را از دایره لغات خود حذف کنید تا شاد شوید

کلماتی که حذف آن باعث شادی میشود

این کلمات را از دایره لغات خود حذف کنید تا شاد شوید کلماتی که حذف آن باعث شادی میشود کلماتی که استفاده می‌کنیم و می‌نویسیم نه‌تنها بر تفکر دیگران نسبت به ما تأثیر می‌گذارد بلکه بر تفکر نسبت به خودمان هم تأثیرگذار است. تیم فریس، نویسنده‌ی آمریکایی اعتقاد دارد برای بهینه کردن زندگی‌ و دستیابی به […]