مزایای ورزش ایروبیک

مزایای ورزش ایروبیک

مزایای ورزش ایروبیک ایروبیک، به فعالیت هوازی اطلاق می شود که در آن ها شدت تمرین بالا و مدت تمرین کم است . فعالیتی است که حداقل ۱۰تا ۱۲ دقیقه با حالت ریتمیک و موزون به طول می انجامد و عضلات بزرگ بدن را به کار می گیرد. این فعالیت در شرایطی انجام می شود […]