رایج ترین اشتباهات در هدف گذاری

رایج ترین اشتباهات در هدف گذاری

رایج ترین اشتباهات در هدف گذاری، هدف گذاری، اصل مهمی در رسیدن به موفقیت است. این جمله را بسیار شنیده اید که زندگی بدون هدف معنایی ندارد؛ اما هر ایده و یا هر فرآیند ارزشمندی، باید درست انجام شود تا نتیجه بخش باشد. اگر کار خوبی را به غلط و با روش اشتباه انجام دهیم، […]

کمال گرایی چیست

کمال گرایی چیست

کمال گرایی چیست افراد دارای ویژگی کمال گرایی برای خود اهدافی تعیین می کنند، سپس طوری رفتار می کنند که گویی رسیدن به این اهداف تمام دنیای آن هاست. چنانچه به هدف خود نرسند، برایشان نپذیرفتی و غیر قابل بخشش می شود. استبداد بایدهایی که به زندگی خود اعمال می کنند زمینه ساز تبدیل کمال […]