روز جهانی ایدز

روز جهانی ایدز

روز جهانی ایدز شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸: « من هم آزمایش می دهم » هر ساله، نخستین روز آخرین ماه سال میلادی را به عنوان روز جهانی ایدز نام گذاری کرده اند و فرصتی فراهم می شود تا دوباره انسان عصر نوین، به یکی از مهم ترین چالش های تهدید کننده بهداشت […]