راه های ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی

برقراری تعادل بین کاروزندگی

راه های ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی اغلب افراد شاغل علاوه بر کار اجتماعی خود مسئولیت هایی دیگری از قبیل نقش همسری، نقش پدر و نقش مادر را در زندگی خود دارند که حفظ تعادل میان این مسئولیت ها ساده به نظر نمی رسد و مشکلاتی را در زندگی به وجود می آورد.این […]