رازهای که شما را به ثروت می رساند

رازهایی که شما را به ثروت می رساند

رازهای که شما را به ثروت می رساند،توصیه‌های مفید همیشه کارسازند اما نمی‌توان به سادگی به آن عمل کرد. در بیشتر مواقع همان کاری که برایمان خوب است را دوست نداریم انجام دهیم، خصوصا وقتی مساله پول باشد. بدون شک پس‌انداز کردن و کنار گذاشتن پول کار سخت و کسل‌کننده‌ای است. با سایت راز ثروت  […]

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شغلی

نکته مهم در طراحی مسیر موفقیت شخصی،چگونه نقشه‌ی مسیر موفقیت خودمان را طراحی کنیم؟ هرفردی تعریف خودش از موفقیت را دارد. حداقل باید این واقعیت را بپذیریم که بین دو فرد به طور ۱۰۰ درصد تعریف یکسانی از موفقیت وجود ندارند. نقشه‌ی مسیرما برای رسیدن به موفقیت باید با فرد دیگری که درکنار ما ایستاده […]