ویژگی های جنگ نرم

ویژگی های جنگ نرم

ویژگی های جنگ نرم جنگ نرم همانطور که از نام آن پیداست اسلحه اش چیزی به غیر تفنگ و بمب و سلاح هسته ای و می باشد ابزار این نوع جنگ روان و رفتار و عقاید طرف مقابل را هدف می گیرد دشمنان در این نوع جنگ به کمک رسانه و شیوه های خاص تغییر […]