علت به وجود آمدن اوتیسم

علت به وجود آمدن اوتیسم

علت به وجود آمدن اوتیسم ،بیماری اوتیسم یک شرایط پیچیده عصبی و رفتاری و اختلالاتی در تعاملات اجتماعی و رشد کلامی و مهارت های ارتباطی همراه با رفتارهای تکراری و سخت است و به دلیل زیادی علائم این بیماری،آن را اختلال طیف اوتیسم (ASD) می نامند. این بیماری شامل اختلال در طیف وسیعی از علائم […]

ذهن خوانی چیست

ذهن خوانی چیست

ذهن خوانی چیست تئوری ذهن یا ذهن خوانی یعنی توانایی انسان در خواندن ذهن دیگران، وبه عبارت ساده تر، توانایی درک احساسات وافکار دیگران. برای درک پیش بینی وشکل دادن رفتار دیگران نظریه ی ذهن لازم است. نظریه ذهن،یکی ازمباحث محوری روان‏شناسی رشد، فلسفه ذهن و از کلیدی‏‏ ترین مفاهیم درباب چگونگی کارکرد ذهن و […]