تأثیر زمان بر کسب و کار

تاثیر زمان بر کسب و کار

تاثیر زمان بر کسب و کار شاید امروزه برای شما سوال باشد که زمان چه تأثیری در کسب و کار دارد. همه ی ما در طول یک روز فقط ۲۴ ساعت فرصت کار کردن داریم. و باید بدانیم که زمان تنها چیزی است که به صورت عادلانه بین همه تقسیم شده است. ولی نحوه استفاده […]